پایان نامه ارشد

c (2395)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی عنوان: عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2396)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت های بیمه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2386)

. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد “MA ” رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: مديريت بازاريابي عنوان: شناسائي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار آميخته ترفيع در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2397)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرایش: بازرگاني بين‌الملل عنوان: عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2387)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت و حسابداری پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته حسابداري عنوان: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2398)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی عنوان: کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2388)

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان دانشکده: علوم اقتصاد گروه :حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2399)

مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی مدیریت جهانگردی گردشگری، انگیزهها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین) توسط: آزاده ییلاقیان استاد راهنما: دکتر یار محمد قاسمی استاد مشاور: Read more…

By 92, ago