پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1409)

1-11-3-3-اصل قانونی بودن291-11-3-4-اصل شخصی بودن301-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها301-11-3-6-تدابیر خاص311-11-3-7- عدم برچسب زنی311-11-3-8- جرم زدایی321-11-3-9-کیفر زدایی331-11-3-10-جرم انگاری341-12- مسئولیت کیفری351-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه351-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران351-12-2- مسئولیت کیفری و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1408)

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری89 گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90 گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری93 گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2406)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی موضوع : نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2405)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2404)

نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) موضوع : مکانیابی استقرار کیوسکهای خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، با راه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2403)

دانشکده ارشاد دماوند پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل موضوع : مقایسهی تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانکهای دولتی و خصوصی بر مشتریان استاد راهنما :جناب آقای دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2402)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.” (مدیریت صنعتی – مالی) عنوان: مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2401)

دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد استاد راهنما: دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی استاد مشاور: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2399)

مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی مدیریت جهانگردی گردشگری، انگیزهها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین) توسط: آزاده ییلاقیان استاد راهنما: دکتر یار محمد قاسمی استاد مشاور: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2398)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی عنوان: کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت Read more…

By 92, ago